Menu Close

ቸሻየር ኢትዮጵያ የሀዋሳ ማዕከል ለ293 አካል ጉዳተኞችና ቤተሰቦች የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ሀዋሳ መስከረም 22/2013 (ኢዜአ) ቸሻየር ኢትዮጵያ የሀዋሳ ማዕከል የኮሮና ወወርሽኝ ጫና ላሳደረባቸው 293 አካል ጉዳተኞችና ቤተሰቦች ከአንድ ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የምግባና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ ፡፡ https://www.ena.et/?p=103281

Related Posts